Contouren van het begeleidingstraject

Ik werk praktisch met wat zich concreet in jouw leven voordoet en met de interactie tussen jou en mij, als spiegeling van de interactie met anderen. Globaal ziet een begeleidingstraject er als volgt uit:
  • Tijdens de intake inventariseren we je vragen en hoe je op diverse gebieden functioneert. We bespreken je verwachtingen van het traject, wat je wilt aanpakken, het doel, de werkwijze en de planning. Aan het einde van deze fase wordt wederzijds besloten of er een goede basis is voor samenwerking.
  • Afspraken voor vervolgsessies variëren van een keer per week tot een keer per maand. Tussentijds krijg je oefeningen om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen zodat je na het begeleidingstraject zelf verder kunt met nieuwe perspectieven en vaardigheden.
  • Het traject wordt afgerond met een evaluatie.

Veiligheid, integriteit, respect en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten voor mijn werkwijze. Ik hanteer de ethische code van de EATA/ITAA.